Menighedsrådsmøder 2024

Menighedsrådsmøderne starter kl. 17.00 med mindre andet er anført.

Onsdag den 24. januar 

 

Onsdag den 21. februar - AFLYST

Onsdag den 20. marts 

Onsdag den 17. april 

Onsdag den 15. maj 

Onsdag den 6. juni 15:30 (med efterfølgende Menighedsmøde og årsmøde )

Onsdag den 7. august 

Onsdag den 28. august

Onsdag den 2. oktober 

Tirsdag den 5. november 

Onsdag den 27. november (sidste møde i Kirkeåret)