Menighedsrådsmøder 2024

Menighedsrådsmøderne starter kl. 17.00 med mindre andet er anført.

Onsdag den 24. januar 

 

Onsdag den 21. februar - AFLYST

Onsdag den 20. marts 

Onsdag den 17. april 

Onsdag den 15. maj 

Torsdag den 6. juni 

Onsdag den 7. august 

Onsdag den 28. august

Onsdag den 2. oktober 

Tirsdag den 5. november 

Onsdag den 27. november (sidste møde i Kirkeåret)