Optagelse i folkekirken

Langt de fleste bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt som små eller senere, f.eks. i forbindelse med konfirmation. Men der er andre måder at blive medlem på.

Er du udmeldt af folkekirken, kan du genoptages som medlem. Du skal blot henvende dig til en præst i folkekirken, som, efter en samtale med dig, vurderer om din anmodning om igen at blive medlem af folkekirken er alvorligt ment.
For børn under 18 år er det den som har forældremyndigheden, som træffer beslutning om optagelse. Dog skal børn, som er fyldt 15 år, selv give samtykke til indmeldelse.

Når præsten har godkendt din anmodning om optagelse, registreres den i kirkebogen. Hermed er den også registreret i CPR, og du skal igen betale kirkeskat. Herefter sender vi dig en ny fødsels- og dåbsattest som bevis på, at du er medlem af folkekirken.

Du kan også blive optaget i folkekirken, hvis:

  1. du er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund her i landet, end i folkekirken. Du skal blot henvende dig til kirkekontoret i dit bopælssogn, og forevise dokumentation for at du er døbt. Herefter bliver du registreret i kirkebogen og i CPR, og du modtager en attest som bevis på at du er medlem af folkekirken.
  2. du er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet. Flytter du til Danmark bliver du automatisk medlem af folkekirken, med mindre du, senest 6 måneder efter indrejsen, giver CPR besked om, at du ikke ønsker at være medlem.
  3. du er døbt i et kristent trossamfund, et ikke evangelisk-luthersk trossamfund, i udlandet. Har du bosat dig i Danmark og vil optages i folkekirken, skal du blot henvende dig til en prøst i folkekirken. Gennem en personlig samtale vurderer præsten om du har så meget kendskab til folkekirkens lære, at din anmodning om optagelse er alvorligt ment.

Har du spørgsmål til optagelse eller genoptagelse i folkekirken, er du meget velkommen til at kontakte en af vores præster.

Præsterne

Birgitte Veit , sognepræst, kirkebogsfører og begravelsesmyndighed
Egernvej 43, 2000 Frederiksberg
tlf. 23 60 26 76, mail: Birgitte Veit
træffes: trisdag, torsdag og fredag kl. 10-11, onsdag tillige kl. 16-17, eller efter aftale

Sandra Kastfelt, sognepræst
Egernvej 29, 2000 Frederiksberg
tlf. 38 34 17 17, mail: Sandra Kastfelt
træffes: tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-11, torsdag tillige kl. 17-18, eller efter aftale

Preben Ulstrup, sognepræst
Solsortvej 69, 2000 Frederiksberg
tlf. 29 64 85 54, mail: Preben Ulstrup
træffes: mandag, onsdag og torsdag kl. 11-12, tirsdag tillige kl. 18-19, eller efter aftale