Studiekredse

GENERELT

I løbet af efteråret har vi ofte en studiekreds over en 3-4 aftener, hvor interesserede læser og diskuterer f.eks. en roman eller en anden tekst

Tidligere har der været studiekreds med læsning af Franz Kafkas' bog "Processen", hvor der var fokus på forholdet mellem skyld og straf og hvordan det enkelte menneske kan eksistere i en absurd og meningsløs verden.

Lederen af studiekredsen kan være en af kirkens præster eller en person udefra, som kan sætte det læste værk i perspektiv og lægge op til frugtbare diskussioner.

 

   Kommende studiekredse