Bisættelse eller begravelse

En kirkelig bisættelse/begravelse af en afdød er en kirkelig handling, hvor der medvirker en præst. Den kan enten foregå fra en kirke eller et kapel, f.eks. på en kirkegård eller et plejehjem.

Langt de fleste lader en bedemand stå for de praktiske forhold i forbindelse en bisættelse/begravelse, herunder træffe aftale om tid og sted med en præst

Gejstlig medvirken

Det skal fremgå af dødsanmeldelsen om en præst skal medvirke ved bisættelsen/begravelsen.
Var afdøde medlem af folkekirken, må vi gå ud fra, at vedkommende ønskede, at en præst skal medvirke ved begravelsen/bisættelsen. Hvis de efterladte ikke ønsker at en præst skal medvirke, må de kunne dokumentere, at det er i overensstemmelse med afdødes ønske.
Var afdøde ikke medlem af folkekirken, har de efterladte ingen krav på, at en præst skal medvirke ved bisættelsen/begravelsen. Ønsker de at en præst skal medvirke, er det den pågældende præst som afgør om han/hun vil medvirke.

Bisættelse eller Begravelse

Ved en begravelse sker jordpåkastelsen først, når kisten er sænket i graven på kirkegården.
Ved en bisættelse sker jordpåkastelsen i kirken eller kapellet, hvor højtideligheden finder sted. Herefter køres kisten til brænding på krematoriet, hvorefter urnen med asken nedsættes på kirkegården.

Har I spørgsmål omkring begravelse eller bisættelse, kan bedemanden som regel hjælpe jer, ellers er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Kirkekontoret

Kordegnen -  mariendals.sogn@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18