Menighedsrådsmøder 2023

Menighedsrådsmøderne starter kl. 17.00 med mindre andet er anført.

25. januar

23. februar

22. marts

19. april

11. maj 

  7. juni kl. 15:30 (med efterfølgende Menighedsmøde og årsmøde ) Flyttet til 22. juni 

23. august

28. september 

12. oktober (ekstraordinært)

26. oktober 

15. november (sidste møde i Kirkeåret)