Gudstjenester

Lige siden Jesus døde Langfredag og opstod fra de døde påske morgen, er de kristne mødtes om søndagen for at mindes Jesus liv og død. Gennem århundrederne har dette samvær hver søndag, blandt de kristne, udviklet sig til den højmesse, vi kender i dag. Højmessens form og indhold er fastlagt af biskopperne og er derfor meget ens i alle landets kirken og på alle søndage i året.

Ud over højmessen, som forrettes i alle landets kirker hver søndag formiddag, kan den enkelte kirke have en række andre gudstjenester, som med hensyn til tid og indhold kan variere meget fra kirke til kirke. Det kan f.eks. være kortere gudstjenester i forbindelse med arrangementer i kirken, dåbsgudstjenester, hvor et beller flere børn døbes, eller børne- og familiegudstjenester, som henvender sig primært til børnene og deres forældre.

I Mariendal kirke har vi også en række gudstjenester ud over højmessen om søndagen.

   Gudstjenester