Navngivning

Senest 6 måneder efter et barn er født, skal det navngives med ét efternavn, et eller flere fornavne og eventuelt et eller flere mellemnavne.

Skal barnet ikke døbes eller først døbes efter det er fyldt 6 måneder, skal navngivningen ske digitalt på borger.dk. Når vi på kirkekontoret modtager den digitale anmeldelse, registrerer vi barnets navne i den elektroniske kirkebog. 

Valg af navne

Selv om navneloven giver forældrene ret frie rammer for valg af navne, så er valget ikke helt frit. Er I i tvivl om, hvorvidt I kan give jeres barn netop de navne I ønsker, så kontakt os på kirkekontoret. Vi kan hjælpe jer med reglerne, og om I eventuelt skal søge Familieretshuset om at få et navn godkendt.

Det følgende er kun de valg, som vi typisk møder, når forældre skal navngive deres børn.

Efternavn . Et barn kan kun få ét efternavn. Har forældrene samme efternavn, får barnet forældrenes efternavn. Har forældrene ikke samme efternavn, kan barnet få enten mors eller fars efternavn. En del forældre vil gerne have at barnet skal have begge forældres efternavn som efternavn. Det kan man ikke ifølge loven, med mindre der er en bindestreg "-" mellem navnene.

Mellemnavn . Et barn kan få et eller flere mellemnavne. De fleste vælger at give barnet fars og/eller mors mellemnavn eller et navn, som barnet kan få som efternavn, som mellemnavn. Mange forældre - som ikke har samme efternavn - vælger f.eks. at barnet får fars efternavn som efternavn og mors efternavn som mellemnavn, eller omvendt. Et barn kan få et fornavn som mellemnavn, det kan dog ikke senere antages som efternavn.

Fornavn . Et barn kan få et eller flere fornavne. Forældrene kan frit vælge fornavn(e) ud fra listen over godkendte drenge- og pigenavne på  Familierethusets hjemmeside. Ønsker I et navn, som ikke står på listen, kan i bede kirkekontoret om at få navnet godkendt.

Har I spørgsmål i forbindelse med navngivning, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Kirkekontoret

Kordegnen -  mariendals.sogn@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18