Årsmøde


 

ORIENTERINGSMØDE OM MENIGHEDSRÅDSVALG

Til september er der valg til menighedsrådet og i den forbindelse afholdes der orienteringsmøde tirsdag den 14. maj kl. 19.00.

Alle i sognet er velkomne til mødet, hvor der vil blive serveret kaffe/te og kage. Tilmelding ikke nødvendig.
 

 

ÅRSMØDE Onsdag den 5. juni kl. 19.00
Der indkaldes hermed til årsmøde for Mariendal Sogns Menighedssamfund og Mariendal Sogns Menighedspleje.

 

Efter gudstjeneste klokken 17.30 serveres et let måltid. Derefter aflægger formanden for menighedsrådet beretning om årets arbejde i Mariendal Kirke i det forløbne år. Herefter følger beretning ved for- mændene for Menighedssamfundet og Menighedsplejen, ligesom de to foreningers regnskaber for 2023 fremlægges. To medlemmer vælges til Menighedssamfundets bestyrelse


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gers regnskaber for 2023 fremlægges. To medlemmer vælges til Menighedssam- fundets bestyrelse.