Årsmøde

Den 5. juni afholdes kombineret Menighedsmøde samt Årsmøder for sognets Menighedspleje og Menighedssamfund.
Efter gudstjenesten kl. 17.30 serveres et let måltid, og derefter aflægger formanden for Menighedsrådet beretning om rådets arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år. Herefter aflægger de respektive formænd beretning for Mariendal Sogns Menighedssamfund og Menighedspleje, ligesom disse to foreningers regnskaber for 2023 fremlægges. Forsamlingen vælger to medlemmer til Menighedssamfundets bestyrelse.