Fødsel

Alle fødsler, som finder sted i Danmnark, skal registreres i den elektroniske kirkebog i det sogn, hvor moderen bor.

Når barnet er født, sender jordemoderen eller den fødeafdeling, hvor fødselen har fundet sted, en fødselsanmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn.
Når vi, på kirkekontoret, modtager en fødselsanmeldelse, registreres barnet i den elektroniske kirkebog. Dermed bliver det automatisk registreret i CPR, hvorefter forældrene modtager barnets sygesikringskort fra kommunen.

Forældrene er gift

Er barnets forældre gift, registrerer vi fødselen i den elektroniske kirkebog. Herefter skal forældrene tage stilling til, hvad barnet skal hedde og om det skal døbes i forbindelse med navngivningen eller senere.
Skal barnet navngives uden dåb, skal navngivningen ske inden barnet er 6 måneder og foregå digitalt på borger.dk.

Forældrene er ikke gift

Er barnets forældre ikke gift, skal der registreres en far / medmoder til barnet. Registreringen af faderen skal foregå digitalt på borger.dk, hvor forældrene udfylder og signerer en såkaldt omsorgs- og  ansvarserklæring, hvilket bla. sikrer, at forældrene får fælles forældremyndighed over barnet.
Når vi på kirkekontoret modtager erklæringen, registrerer vi barnets fødsel, hvem der er far til barnet.

Modtager vi ikke en "omsorgs- og ansvarserklæring", beder vi Familieretshuset om at rejse en faderskabssag.

Herefter skal forældrene tage stilling til, hvad barnet skal hedde og om det skal døbes i forbindelse med navngivningen eller senere.
Skal barnet navngives uden dåb, skal navngivningen ske inden barnet er 6 måneder og foregå digitalt på borger.dk.

Har I spørgsmål til fødselsregistreringen eller faderskabet, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Kirkekontoret

Kordegnen -  mariendals.sogn@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13