Navneændring

Hvis du vil skifte navn, skal det altid foregå i det sogn, hvor du bor. For at ændre et eller flere navne, skal det ske digitalt på borger.dk. Når vi har modtaget din digitale anmeldelse, registrerer vi ændringerne.

Navneloven giver ret vide rammer, hvis man vil ændre et eller flere af sine navne, men total frihed er der dog ikke tale om. Så hvis du gerne vil ændre navn og du samtidig er i tvivl om, hvorvidt du kan hedde det du gerne vil, så kontakt os på kirkekontoret. Vi kan hjælpe dig med reglerne og om du eventuelt skal søge Familieretshuset om at få det navn, du gerne vil have.

Det følgende er kun nogle af de typiske situationer, hvor mange ønsker at ændre navn.

  1. Mange, der bliver skilt, vil gerne have deres oprindelige efternavn tilbage. Det er der ingen problemer i, da man altid kan få det efternavn tilbage, saom man oprindelig blev navngivet med.
  2. Mange gifte, som har taget ægtefællens efternavn, vil gerne have deres oprindelige efternavn som mellemnavn. Dette er heller ikke noget problem.
  3. Mange gifte, som har beholdt deres efternavne ved vielsen, vil gerne have hinandens efternavne som mellemnavn. Dette er heller ikke noget problem, men her skal I huske på, at hvis man vil have sin ægtefælles efternavn som mellemnavn, så skal ægtefællen give tilladelse til, at man må få vedkommende navn.

Endelig skal I huske, at  der er et gebyr ved en navneændring, og at gebyret skal indbetales samtidig med den digitale indberetning af navneændringen.
Det er kun gratis at skifte navn i forbindelse med en vielse og indtil 3 måneder efter vielsen, ved  første navngivning af et barn, eller hvis børnene skifter navn samtidig med forældrene.

Har I spørgsmål om navneændring, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Kirkekontoret

Kordegnen -  mariendals.sogn@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18