Vielse

Et par kan blive viet i folkekirken, hvis mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

Før I kan blive gift, skal I udfylde en Ægteskabserklæring på Borger.dk. Når kommunen har godkendt den sender de Prøvelsesattest til jer i E-Boks.. Den dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten skal afleveres til Kirkekontoret og må ikke være mere end 4 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vielsen finder sted.

Når vielsen er aftalt med Kirkekontoret skal I udfylde denne blanket

Navneændring ved vielse

Mange par foretager en navneændring i forbindelse med vielsen.
De fleste par vil gerne have samme efternavn, hvorfor den ene af parterne tager den andens efternavn.
Mange skifter også mellemnavn ved vielsen. Hvis f.eks. bruden tager brudgommens efternavn, så tager brudgommen brudens mellemnavn eller omvendt.

Vil I, begge eller den ene af jer, ændre navn på bryllupsdagen, skal navneændringen ske digitalt på borger.dk.Når vi på kontoret har modtaget den digitale anmeldelse, registrerer vi navneændringen, som træder i kraft på bryllupsdagen. 

Navneændringer ved vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsen .

Har I spørgsmål omkring vielse og navneændring ved vielse, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Vielse i Mariendal kirke

Hvis I gerne vil vies i Mariendal kirke, skal I henvende jer til kirkekontoret for at aftale dato og tidspunkt for vielsen.

Når vi har aftalt vielsen sender vi jer et brev, som bekræfter aftalen og informerer jer om, hvad der videre skal ske. Desuden modtager I et skema, hvor I skal skrive navn og asdresse på de to personer, som I ønsker skal være vidner til jeres vielse. I forbindelse med vielsen skal der altid, i den elektroniske kirkebog, registreres to personer, som har været vidner til vielsen.

Navneændring ved vielse

Selv om navneloven har ret vide rammer for, hvilke navneændringer man kan foretage, så er der ikke frit valg. Er I i tvivl om, hvorvidt I kan foretage den ændring i ønsker, så kontakt os på kirkekontoret. Vi kan hjælpe jer med reglerne og hvordan I kommer videre med den ønskede ændring.

Kirkekontoret

Kordegnen -  mariendals.sogn@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18