Foredragsaftener

 

Forud for foredragene er der gudstjeneste kl. 17.30, hvorefter der er mulighed for at købe et måltid mad for 20 kr.

 

Onsdag den 17. januar kl. 19.00: Professor i litteraturvidenskab og moderne kultur ved Københavns Universitet, Martin Zerlang: “Danmark set fra en togkupé”.

Foredraget skildrer togets og jernbanens kulturhistorie og beretter om, hvordan en af det 19. århundredes største opfindelser har sat sit præg på hverdagen og kulturen i det moderne Danmark.

 

 

 

To foredrag ved ph.d. i teologi og præst i Vartovs og Københavns Valgmenigheder Jesper Tang Nielsen: Møder med Gud:

 

Onsdag den 14. februar kl. 19.00: Jesper Tang Nielsen: Det første møde med Gud

Bibelen indeholder en lang række forskellige fortællinger om møder med Gud. Der er også en lang række forskellige måder at møde Gud på: Fra skabelsen, hvor mennesket kan møde Gud på vandring i Edens Have, til den yderste dag, hvor Gud skal være til stede i det nye Jerusalem. I dette foredrag skal vi beskæftige os med nogle af Det Gamle Testamentes møder med Gud. Vi skal se konsekvenserne af, at mennesket ikke længere befinder sig i Edens Have. Hvordan Gud giver sig til kende i Moseloven, i templet og i naturen. Alle emnerne har det til fælles, at de behandler spørgsmålet om, hvad det betyder at møde Gud. For sagen er, at møder med Gud betyder noget, ellers findes de slet ikke.

 

Onsdag den 28. februar kl. 19.00: Jesper Tang Nielsen: Det andet møde med Gud

I Det Nye Testamente er der sket en afgørende begivenhed: Jesus Kristus. Gud mødes i ham og i ham alene. Det betyder imidlertid ikke, at der kun er én måde at møde Gud på, for forståelsen af Jesus Kristus er forskellig i de forskellige skrifter. Paulus, Matthæus, Markus, Lukas og navnlig Johannes har hver deres måde at fremstille mødet med Gud i Jesus Kristus. For i forskellige sammenhænge betyder det forskellige ting – eller det betyder alting i enhver sammenhæng. I dette foredrag skal vi se, hvordan det udformes af de vigtigste forfattere i Det Nye Testamente. Og hvordan der herved lægges en grund for fortsat at finde betydningen af mødet med Gud gennem den fortsatte udlægning af skrifterne om hans søn.

 

Onsdag den 10. april kl. 19.00 Forfatter, salmedigter og tidligere sognepræst Lisbeth Smedegaard An- dersen: ”Bibelens kvinder”.
Bibelen er skrevet af mænd, for mænd og om mænd, og kvindernes rolle er tilsyne- ladende først og fremmest at føre slægten videre. Men nærlæser man Bibelen ud fra kvindernes synspunkt, opdager man, at de er særdeles forskellige, og at mange af dem er selvstændige og handlekraftige personer. I et mandsdomineret samfund må de bruge andre midler end mæn- dene for at få deres ønsker ført ud i livet, hvilket ofte afslører mændenes svagheder og giver indblik i nogle underliggende og upåagtede strukturer i Bibelens fortællin- ger. – Der vil under foredraget blive vist billeder af både ældre og

nye kunstværker.

 

   Kommende foredragsaftener