Menighedsrådets målsætning

Menighedsrådet vedtog på sit møde den 7. oktober 2010 følgende målsætning for sit arbejde:

På den evangelisk-lutherske folkekirkes grund vil menighedsrådet i Mariendal Sogn virke for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Idet vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere, bestræber vi os på at leve op til og fastholde den sognebevidsthed, som altid har været markant i vores sogn, og det er vores mål, at Mariendal fortsat skal være et selvstændigt sogn med sin egen profil.

Vi vil søge at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet ved at udgive kirkeblade og udbygge vores internet-hjemmeside.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politislk, aldersmæssig og anden baggrund.

Indenfor de givne økonomiske vilkår er det vores mål at sørge for, at  kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet.

Som et led i at opnå disse mål er det væsentligt, at menighedsrådet bestræber sig på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige i håb om at fremelske den enkeltes engagement og ansvarsbevidsthed.