Udmeldelse af folkekirken

Et medlem af folkekirken kan til enhver tid melde sig ud. For børn under 18 år er det den, som har forældremyndigheden, som træffer beslutningen om udmeldelse. Dog skal en person, som er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til udmeldelsen.

Udmeldelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til kirkekontoret i det sogn, du bor i. Du kan enten sende et brev eller en mail til kirkekontoret om, at du vil meldes ud. Du skal blot huske, at anføre dit personnummer, navn og adresse og at du vil meldes ud af folkekirken. Oplys venligst dato for dåben og hvor dåben fandt sted. Oplysningerne kan sendes på vores sikere mail: mariendals.sogn@km.dk  

Når vi har modtaget din udmeldelse, registrerer vi den i den elektroniske kirkebog. Hermed er den samtidig registreret i CPR, og du vil automatisk blive fritaget for at betale kirkeskat. 

Når man er udmeldt af folkekirken, har man ikke mere ret til en kirkelig betjening. F.eks. kan man normalt ikke blive begravet af en præst, og man kan kun blive viet i kirken, hvis ens tilkommende er medlem af folkekirken.

Har du spørgsmål angående udmaldelse af folkekirken, er du meget velkommen til at kontakte kirkekontoret.

Mariendal kirke - udmeldelse

Bor du i Mariendal sogn og ønsker du at melde dig ud af folkekirken, kan du sende et brev eller en sikker mail til kirkekontoret. Her skriver du blot, at du gerne vil meldes ud af folkekirken. Du skal dog huske at anføre dit navn, adresse og personnummer.
Når vi har modtaget din udmeldelse registrerer vi den i kirkebogen, og sender dig en ny fødsels- og dåbsattest hvoraf det fremgår, at du er udmeldt af folkekirken. Samtiidg med, at vi registrerer din udmeldelse får skattevæsenet automatisk af vide, at du ikke mere skal betale kirkeskat.

Kirkekontoret

Kordegnen -  mariendals.sogn@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18