Børne-/familiegudstjenester

I mange kirker har man indført børne- og familiegudstjenester, som retter sig mod børnene og deres forældre. Form og indhold kan det variere meget fra kirke til kirke og fra gudstjeneste til gudstjeneste.

I Mariendal kirke har vi også en række børne- og familiegudstjenester i årets løb. F.eks.  har vi hvert år et par gudstjenester i samarbejde med sognets FDF'er. Endelig har vi op til jul en række gudstjenester for omegnens børnehaver og eleverne på Duevejens skole.

Onsdag den 8. november kl. 17.30: Børnegudstjeneste ved Sandra Kastfelt i samarbejde med FDF.

Onsdag den 6. december kl. 17.30: Børnegudstjeneste ved Sandra Kastfelt. Kirkens babysalmesangshold og småbørnsrytmik medvirker.

Desuden er der børnegudstjeneste den 31. januar og den 10. april, se nærmere herom i det kommende kirkeblad.

 

   Børne-/familiegudstjenester