Velkommen

Kirkekontoret har lukket for personlig betjening fredag den 22. september


Kordegnen træffes på telefon 5130 7355 mellem 10.00 og 13.00

 

Mariendal kirke

   Gudstjenester

   Arrangementer

   Børnerytmik og babysalmesang