Faderskab

Er moderen til et nyfødt barn ikke gift, skal faderskabet til barnet fastslås, så vi kan registrere hvem der, sammen med moderen, vil have omsorg og ansvar for barnet.

Når vi på kirkekontoret modtager en fødselsanmeldelse, hvor det fremgår, at moderen til barnet ikke er gift, afventer vi en signeret omsorgs- og ansvarserklæring fra forældrene og derefter kan vi registrere faderskabet/medmoderskabet. Selve registreringen skal foregå digitalt på borger.dk  inden 28 dage efter barnets fødsel, En "Omsorgs- og ansvarserklæring" sikrer, at forældrene får fælles forældremyndighed over barnet.
Når vi  digitalt modtager erklæringen, registrerer vl, hvem der er far til barnet.

Modtager vi ikke "omsorgs- og ansvarserklæringen", inden 28 dage beder vi Familieretshuset om at rejse en faderskabssag. HUSK at begge forældre signerer erklæringen digitalt. Mangler én forældre at signere, når den ikke frem til kirkekontoret.

Eneforældremyndighed

I nogle tilfælde ønsker moderen til barnet at have eneforældremyndighed. Det kan f.eks. være fordi der er tale om en donorfar eller fordi moderen ikke ønsker at faderen skal have forældremyndighed over barnet. I disse tilfælde skal der altid rejses en faderskabssag i Familieretshuset, og her er det hensigsmæssigt, at moderen gør kirkekontoret opmærksom på dette, så vi hurtigt kan sende sagen videre til Familieretshuset.

Har I spørgsmål omkring faderskabet, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Kirkekontoret

Kordegnen -  mariendals.sogn@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18