Arrangementer

Der er ikke længere tilmelding til arrangementer i kirken

 

Vi glæder os til at se jer!

 

I Mariendal kirke har vi i løbet af efterårs-, vinter- og forårsmånederne en lang række arrangementer med forskelligt indhold.

Hver anden fredag eftermiddag har vi eftermiddagsmøder . Disse indledes kl. 13.30 med en kort gudstjeneste, hvorefter selve eftermiddagsmødet foregår i Store sal kl. 14 - 16. Møderne ledes som regel af en af vores præster, som bl.a. holder foredrag, leder fællessang eller andet.

Hver anden onsdag aften er der, efter en kort gudstjeneste kl. 17.30, et lettere aftensmåltid efterfulgt af et foredrag , en film eller andet. Disse onsdags aftener bliver ofte ledet af indbudte oplægsholdere.

1-2 søndage i februar-marts har vi kirkedage , som indledes med højmessen kl. 10.30 efterfulgt af spisning og foredrag i Store sal.

Hen over året har vi en række udflugter , f.eks. den årlige skovtur, der er en heldagstur, hvor vi besøger forskellige interessante steder.

Endelig markerer vi en række af årets kirkelige dage med en sammenkomst. Det gælder f.eks.1. søndag i advent , Store Bededags aften m.fl. Og 3. juledag holder vi traditionel juletræsfest for store og små.

Hen over året er der også en række koncerter i kirken, med et afvekslende program. Claudiuskoret, som øver i kirken hver mandag aften, giver fast to koncerter om året: en julekoncert og en forårskoncert.

I de senere år har der været afholdt studiekredse , hvor man bl.a. mødes og diskuterer en roman.

Endelig har der også de senere år været arrangeret sognerejser , bl.a. til udlandet, og med en guide, som kender det sted rejsen går til.

   Arrangementer