Arrangementer

I Mariendal kirke har vi i løbet af efterårs-, vinter- og forårsmånederne en lang række arrangementer med forskelligt indhold.

Hver anden fredag eftermiddag har vi eftermiddagsmøder. Disse indledes kl. 13.30 med en kort gudstjeneste, hvorefter selve eftermiddagsmødet foregår i Store sal kl. 14 - 16. Møderne ledes som regel af en af vores præster, som bl.a. holder foredrag, leder fællessang eller andet.

Hver anden onsdag aften er der, efter en kort gudstjeneste kl. 17.30, et lettere aftensmåltid efterfulgt af et foredrag, en film eller andet. Disse onsdags aftener bliver ofte ledet af indbudte oplægsholdere.

1-2 søndage i februar-marts har vi kirkedage, som indledes med højmessen kl. 10.30 efterfulgt af spisning og foredrag i Store sal.

Hen over året har vi en række udflugter, f.eks. den årlige skovtur, der er en heldagstur, hvor vi besøger forskellige interessante steder.

Endelig markerer vi en række af årets kirkelige dage med en sammenkomst. Det gælder f.eks.1. søndag i advent, Store Bededags aften m.fl. Og 3. juledag holder vi traditionel juletræsfest for store og små.

Hen over året er der også en række koncerter i kirken, med et afvekslende program. Claudiuskoret, som øver i kirken hver mandag aften, giver fast to koncerter om året: en julekoncert og en forårskoncert.

I de senere år har der været afholdt studiekredse, hvor man bl.a. mødes og diskuterer en roman.

Endelig har der også de senere år været arrangeret sognerejser, bl.a. til udlandet, og med en guide, som kender det sted rejsen går til.

Arrangementer

16
AUG

Kirkekaffe efter højmessen

Dato: 
Søndag d. 16. august 2020, kl. 11:30
Nitivej 17, 2000 Frederiksberg

18
AUG

Offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

Dato: 
Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 19:00
Nitivej 17, 2000 Frederiksberg
MR

19
AUG

AFLYST Kiew Kammerkor

Dato: 
Onsdag d. 19. august 2020, kl. 17:00
Nitivej 17, 2000 Frederiksberg
Kiew Kammerkor

20
AUG

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 20. august 2020, kl. 19:00

15
SEP

Valgforsamling

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 19:00
Nitivej 17, 2000 Frederiksberg
MR

17
SEP

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 17. september 2020, kl. 19:00

22
OKT

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 22. oktober 2020, kl. 19:00

25
OKT

Koncert Mozart og Brahms

Dato: 
Søndag d. 25. oktober 2020, kl. 16:00

26
NOV

Menighedsrådsmøde

Dato: 
Torsdag d. 26. november 2020, kl. 19:00
Ophavsret: