Medlemmer

Valgte medlemmer:

Inger Mathiesen, Formand

Ole Larsen, Næstformand & Kirkeværge

Grete Møller Vefa, Kasserer

Marianne Beck, Kontaktperson 

Grete Falk Spenster

Dorte Stilling

Kirsten Elken

Mette Høeberg

Aase Frederiksen

Jens Ole Højborg Jensen

Eva Maria Jensen

 

 

Fødte medlemmer

Birgitte Veit,  KBFsognepræst

Sandra Kastfelt, sognepræst 

 

Stedfortrædere


Øvrige medlemmer

Svend Hvidtfelt, medarbejderrepræsentant

Kordegnen, sekretær for menighedsrådet 

 

Ønsker man at sende en mail til ét af menighedsrådsmedlemmerne, kan denne fremsendes til kirkekontoret: mariendals.sogn@km.dk - att: det medlem man ønsker at kontakte.

Listen er opdateret 3. februar 2024

   Menighedsrådsmøder