Medlemmer

Valgte medlemmer:

Karin Holm Andersen Formand

Grete Møller Vefa, Kasserer

Ole Larsen, Kirkeværge

Marianne Beck, Kontaktperson 

Inger Mathiesen

Grete Falk Spenster

Dorte Stilling

Kirsten Elken

Mette Høeberg

Aase Frederiksen

Jens Ole Højborg Jensen

Eva Maria Jensen

 

 

Fødte medlemmer

Birgitte Veit,  KBFsognepræst

Sandra Kastfelt, sognepræst

Preben Ulstrup, sognepræst
 

Stedfortrædere


Øvrige medlemmer

Svend Hvidtfelt, medarbejderrepræsentant

Kordegnen, sekretær for menighedsrådet 

 

Ønsker man at sende en mail til ét af menighedsrådsmedlemmerne, kan denne fremsendes til kirkekontoret: mariendals.sogn@km.dk - att: det medlem man ønsker at kontakte.

Listen er opdateret 21. september 2023

   Menighedsrådsmøder