Velkommen

 

Mandag den 2. oktober er kirkekontoret lukket for personlig betjening.
Kordegnen træffes på telefon 5130 7355

 

Mariendal kirke

   Gudstjenester

   Arrangementer

   Børnerytmik og babysalmesang