Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt nogen ny sognerejse