Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødsel

Alle fødsler, som finder sted i Danmnark, skal registreres i kirkebogen i det sogn, hvor moderen bor.

Når barnet er født, sender jordemoderen eller den fødeafdeling, hvor fødselen har fundet sted, en fødselsanmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn.
Når vi, på kirkekontoret, modtager en fødselsanmeldelse, registreres barnet i kirkebogen. Dermed bliver det automatisk registreret i CPR, hvorefter forældrene modtager barnets sygesikringskort fra kommunen.

Forældrene er gift

Er barnets forældre gift, registrerer vi fødselen i kirkebogen, og sender forældrene en fødselsattest på barnet. Herefter skal forældrene tage stilling til, hvad barnet skal hedde og om det skal døbes i forbindelse med navngivningen eller senere.
Skal barnet navngives uden dåb, skal navngivningen ske inden barnet er 6 måneder og foregå digitalt på borger.dk.

Forældrene er ikke gift

Er barnets forældre ikke gift, sender vi moderen et brev om at få registreret en far til barnet. Registreringen af faderen skal foregå digitalt på borger.dk, hvor forældrene udfylder og signerer en såkaldt omsorgs- og  ansvarserklæring, hvilket bla. sikrer, at forældrene får fælles forældremyndighed over barnet.
Når vi på kirkekontoret modtager erklæringen, registrerer vi barnets fødsel, hvem der er far til barnet og sender fødselsattest til forældrene.

Modtager vi ikke en "omsorgs- og ansvarserklæring", beder vi Statsforvaltningen om at rejse en faderskabssag.

Herefter skal forældrene tage stilling til, hvad barnet skal hedde og om det skal døbes i forbindelse med navngivningen eller senere.
Skal barnet navngives uden dåb, skal navngivningen ske inden barnet er 6 måneder og foregå digitalt på borger.dk.

Har I spørgsmål til fødselsregistreringen eller faderskabet, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Kirkekontoret

Tine Wessel, kordegn, twe@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18