Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

Et par kan blive viet i folkekirken, hvis mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

Før I kan blive gift, skal I have en såkaldt prøvelsesattest af jeres bopælskommune. Den dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vielsen finder sted.

Inden I kan blive viet, skal I aflevere prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner til jeres vielse på kirkekontoret ved den kirke, hvor I skal vies.Kirkekontoret registrerer herefter prøvelsesattesten og vidnerne i kirkebogen og udskriver en vielsesattest, som I får udleveret efter vielsen.

Navneændring ved vielse

Mange par foretager en navneændring i forbindelse med vielsen.
De fleste par vil gerne have samme efternavn, hvorfor den ene af parterne tager den andens efternavn.
Mange skifter også mellemnavn ved vielsen. Hvis f.eks. bruden tager brudgommens efternavn, så tager brudgommen brudens mellemnavn eller omvendt.

Vil I, begge eller den ene af jer, ændre navn på bryllupsdagen, skal navneændringen ske digitalt på borger.dk.Når vi på kontoret har modtaget den digitale anmeldelse, registrerer vi navneændringen, som træder i kraft på bryllupsdagen. Herefter udskriver vi en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest på de(n) der har ændret navn, som I får sammen med vielsesattesten ved vielsen.

Navneændringer ved vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsen.

Har I spørgsmål omkring vielse og navneændring ved vielse, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Vielse i Mariendal kirke

Hvis I gerne vil vies i Mariendal kirke, skal I henvende jer til kirkekontoret for at aftale dato og tidspunkt for vielsen.

Når vi har aftalt vielsen sender vi jer et brev, som bekræfter aftalen og informerer jer om, hvad der videre skal skë. Desuden modtager I et skema, hvor I skal skrive navn og asdresse på de to personer, som I ønsker skal være vidner til jeres vielse. I forbindelse med vielsen skal der altid, i kirkebogen, registreres to personer, som har været vidner til vielsen.

Navneændring ved vielse

Selv om navneloven har ret vide rammer for, hvilke navneændringer man kan foretage, så er der ikke frit valg. Er I i tvivl om, hvorvidt I kan foretage den ændring i ønsker, så kontakt os på kirkekontoret. Vi kan hjælpe jer med reglerne og hvordan I kommer videre med den ønskede ændring.

Kirkekontoret

Tine Wessel, kordegn, twe@km.dk
Nitivej 17,
2000 Frederiksberg
tlf. 5130 73 55
Åbningstider: mandag til fredag kl. 10 - 13, torsdsag tillige kl. 16 - 18