Et par kan blive viet i folkekirken, hvis mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

Før I kan blive gift, skal I have en såkaldt prøvelsesattest af jeres bopælskommune. Den dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på det tidspunkt, hvor vielsen finder sted.

Inden I kan blive viet, skal I aflevere prøvelsesattesten samt navn og adresse på to vidner til jeres vielse på kirkekontoret ved den kirke, hvor I skal vies.Kirkekontoret registrerer herefter prøvelsesattesten og vidnerne i kirkebogen og udskriver en vielsesattest, som I får udleveret efter vielsen.

Navneændring ved vielse

Mange par foretager en navneændring i forbindelse med vielsen.
De fleste par vil gerne have samme efternavn, hvorfor den ene af parterne tager den andens efternavn.
Mange skifter også mellemnavn ved vielsen. Hvis f.eks. bruden tager brudgommens efternavn, så tager brudgommen brudens mellemnavn eller omvendt.

Vil I, begge eller den ene af jer, ændre navn på bryllupsdagen, skal navneændringen ske digitalt på borger.dk.Når vi på kontoret har modtaget den digitale anmeldelse, registrerer vi navneændringen, som træder i kraft på bryllupsdagen. Herefter udskriver vi en ny fødsels- og navneattest eller fødsels- og dåbsattest på de(n) der har ændret navn, som I får sammen med vielsesattesten ved vielsen.

Navneændringer ved vielse er gratis indtil 3 måneder efter vielsen.

Har I spørgsmål omkring vielse og navneændring ved vielse, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.