Et medlem af folkekirken kan til enhver tid melde sig ud. For børn under 18 år er det den, som har forældremyndigheden, som træffer beslutningen om udmeldelse. Dog skal en person, som er fyldt 15 år, selv give sit samtykke til udmeldelsen.

Udmeldelse sker ved at rette skriftlig henvendelse til kirkekontoret i det sogn, du bor i. Du kan enten sende et brev eller en mail til kirkekontoret om, at du vil meldes ud. Du skal blot huske, at anføre dit personnummer, navn og adresse og at du vil meldes ud af folkekirken.

Når vi har modtaget din udmeldelse, registrerer vi den i kirkebogen. Hermed er den samtidig registreret i CPR, og du vil automatisk blive fritaget for at betale kirkeskat. Herefter sender vi dig en ny fødsels- og dåbsattest, hvor det fremgår, at du er meldt ud af folkekirken.

Når man er udmeldt af folkekirken, har man ikke mere ret til en kirkelig betjening. F.eks. kan man normalt ikke blive begravet af en præst, og man kan kun blive viet i kirken, hvis ens tilkommende er medlem af folkekirken.

Har du spørgsmål angående udmaldelse af folkekirken, er du meget velkommen til at kontakte kirkekontoret.