Onsdag d. 10. april 2019, kl. 19:00

Efter gudstjenesten og spisningen fortæller Dr. theol. Tine Reeh om "Reformation eller fornyelse? Pietismen i 1700-tallets Danmark". I 1700-tallet gennemføres en række reformer, som var med til at lægge grunden til nutidens moderne samfund, f.eks. indførelse af konfirmationen og den dertil knyttede undervisning. Er der forbindelse mellem disse reformer og de nye ideer fra Tyskland, der kendes som pietisme? hvilken rolle spillede pietismen for udviklingen af det moderne samfund, kirke og kultur?

Medvirkende
Tine Reeh