Babysalmesang

I Mariendal kirke har vi i en række år haft babymusik som en fast aktivitetet både forår og efteår.

Nu kan du tilmelde dig og din baby på de nye hold babysalmesang.

Vi har vi 2 hold med 10 deltagere på hvert hold i perioden torsdag den 2. april til torsdag den 4. juni. (Der er ikke babysalmesang: Skærtorsdag d. 9. april og Kr. Himmelfartsdag d. 21 maj). Det første hold er fra kl. 10.00-10.45 og er tilrettelagt for børn på 3-6 måneder ved opstart. Det andet hold er fra kl. 11.15-12.00 og er for børn på 6-9 måneder ved opstart.

Indholdet er tilpasset til de to hold og består af blandet sang, musik og bevægelse til musik, og lederen af holdene er uddannet musikpædagog.

Tilmelding sker på tlf. 5130 73 55 eller mail: eller twe@km.dk.Det koster 300 kr. at deltage alle 8 gange, og beløbet kan overføres til kirkens konto i Nordea: regnr. 2191 og kontonr. 8354 412 242. Husk at oplyse navn og "Babysalmesang".

Musikalsk Legestue

Børnerytmik for børn på 1-3 år. Det foregår mandag kl. 16.15 - 17.00.

Datoer: 4-5, 11-5, 18-5 og 25-5. 

Tilmelding sker på tlf. 5130 73 55 eller mail: eller twe@km.dk.Det koster 300 kr. at deltage alle 8 gange, og beløbet kan overføres til kirkens konto i Nordea: regnr. 2191 og kontonr. 8354 412 242. Husk at oplyse navn og "Musikalsk Legestue".